Notice

This multimedia story format uses video and audio footage. Please make sure your speakers are turned on.

Use the mouse wheel or the arrow keys on your keyboard to navigate between pages.

Swipe to navigate between pages.

Let's go

HUS jaarverslag 2019

Logo https://husjaarverslag.pageflow.io/hus-jaarverslag-2019

wie wij zijn

Dit jaarverslag wordt gepubliceerd
na een turbulente periode.
Waarin we niet zozeer terugkeken 
op het afgelopen jaar.
Maar volop bezig waren in het hier en nu.
Om de continuïteit van huisartsenzorg
te garanderen.
En de pandemie in te dammen.
Dat is nog niet voorbij.
Goto first page
De Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad, kortweg HUS,
verenigt de huisartsen in Utrecht stad.
En dat is hard nodig, want de eerstelijnszorg is sterk in beweging en de druk op huisartsen neemt toe.

Samen zetten we ons in om de slagkracht
van huisartsen te vergroten. 
En de regie over de eerstelijnszorg
te versterken.
Met chronische zorgprogramma's en samenwerking in de wijken als speerpunten.
Zodat we goede en doelmatige zorg voor onze patiënten kunnen realiseren.

Op 1 maart 2019 traden Christine Weenink (voorzitter) en Karin Kluijtmans (penningmeester) aan.
Wietze Eizenga (voorzitter), Rinske  van de Goor (penningmeester) en Thomas van Ede (secretaris) namen afscheid.

Goto first page
Per 1 juli volgde Geert Philipsen
Leo Kliphuis op als algemeen directeur. 

"We gaan eerst onze bezetting en processen op een hoger plan krijgen. En dan door met een goede governancestructuur die past bij de groei die HUS gaat doormaken."

Geert heeft de huisartsenorganisatie Cohesie in Noord Limburg uitgebouwd tot een volwassen organisatie.
Met deze ervaring gaat hij HUS omvormen tot een professionele regio -organisatie van, voor en door huisartsen.

Carin de Kok nam in medio december 2019 afscheid als medisch directeur.
Goto first page

Waar wij werken

Ruim 350.000 inwoners.
Veel starters en studenten.
Wel 169 nationaliteiten.
In tien verschillende wijken.
Met elk hun eigen kleur.

De meeste volwassen Utrechtenaren
voelen zich gezond.
Maar:
35% heeft overgewicht/obesitas
40% beweegt onvoldoende
20% rookt
 7% drinkt teveel alcohol
39% voelt zich belemmerd 
door aandoening

Zie ook:
Volksgezondheidsmonitor gemeente Utrecht
Wijkwijzer van gemeente Utrecht

Goto first page
Leden

De leden van onze coöperatie zijn praktijkhouders, huisartsen in loondienst en waarnemers.
Die werken in 51 praktijken en 5 gezondheidscentra.
En worden ondersteund door het bureau HUS.

Wat doen we als HUS?
We zijn het eerste aanspreekpunt voor 234.000 patiënten.
We verzorgen programma's voor patiënten met chronische ziektes;
We geven vorm aan zorg bij  spoed en crises;
We behartigen onze belangen bij andere partijen;
We ondersteunen praktijken bij kwaliteitsverbetering;
En we zoeken naar doelmatige ICT -oplossingen voor praktijkbeheer en e-health.Goto first page

Zorgprogramma's

Fullscreen
De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats voor  Utrechters met een chronische aandoening.

Onze zorgprogramma's in 2019:

Ruim 7.500 mensen met diabetes mellitis 2 
Diabeteszorg is sterk in beweging, weg van geprotocolleerde zorg richting een persoonlijker benadering.
Om state of the art protocollen en middelen in te kunnen zetten, lag de nadruk op nascholing: Van diabetes specifieke kennis tot het voeren van het goede persoonlijke gesprek.

Ruim 1.500 mensen met COPD 
Ook hier maakt adequaat medicatiegebruik hèt verschil, hiertoe hebben we in de regio Utrecht een longformularium ontwikkeld.

Mensen met GGZ-problematiek 
We hebben de inzet van de praktijkondersteuners GGZ in de praktijken sterk uitgebreid.
We hebben een groepsaanbod ontwikkeld voor stress en slaapstoornissen.

Kwetsbare ouderen
Om samen te werken moet je elkaar kennen. Daarin hebben we geinvesteerd. Daarna zijn er afspraken  gemaakt en trainingen gegeven over  indicatiestelling en samenwerking met verpleeghuizen. 


Close
Goto first page

Spoedzorg

In 2019 besloten we  de spoedpost onder onze hoede te nemen. Een behoorlijke extra verantwoordelijkheid, maar we willen als één regionale huisartsenorganisatie 24/7 aanspreekbaar  zijn.
De spoedpost kan meeliften met bestaande afspraken (met de zorgverzekeraar) rond ketenzorg, en profiteren van korte bestuurlijke lijnen.

Na maanden van intensieve voorbereiding staat de overstap gepland op 1 juli 2020. Al zullen patiënten daar niets van merken .
 
Goto first page

Organisatie en Infrastructuur

We koersen op goede en doelmatige eerstelijnszorg, geïntegreerd rondom de patiënt.
Zo hoeven burgers zich geen weg te banen door een gefragmenteerd zorgsysteem.

Daarbij blijft de huisarts spil van de eerste lijn
en de vanzelfsprekende ingang voor patiënten. 

Vanaf 2021 willen we als eerstelijn gezamenlijk contracteren bij zorgverzekeraars.

In 2019 hebben we onze doelen bepaald,  de besturing opgezet,  thema's uitgepluisd, en we hebben de financiën op een rij gezet..

In 2020 gaan we de daad bij het woord voegen.


Goto first page

Van de werkgroepen

De jaarlijkse Duodagen
Huisartsen kunnen natuurlijk niet tegelijkertijd weg van de praktijk, daarom zijn de duo-dagen om en om.
We brachten ditmaal een medische potpourri.
Van knieklachten tot GGZ, van diabetes tot soa’s,
van enkels tapen tot  feedback geven.
De opkomst was goed:  100 huisartsen en 70 assistentes. 

Kenniscarrousel 
Dit jaar was er een nascholing over chronische zorg. Daarmee voorkom je veel onnodige verwijzingen.
"Mooi om met zoveel verschillende disciplines bij elkaar te zijn!" 

Ketendagen
Tweemaal was er een nascholing voor chronische zorg.

Inspiratiedagen
De tweejaarlijkse meeting van huisartsen en specialisten leverde naast veel plezier vooral ook nuttige contacten op.
"Je krijgt meer inzicht in elkaars perspectief.
"Een gezicht bij een naam helpt de samenwerking verder." 

Haspels
Nascholing door specialisten uit het Diakonessenhuis, op lokatie in een praktijk, voor huisartsen.
"Dit was echt learning on the job."

Meer dan huisartsen
Komend jaar wordt de HUS Academie uitgebreid met praktijk training voor assistentes.


Goto first page
Zorginfrastructuur 
De praktijk ondersteunen, met kennis, contacten en praktijkmanagement.

E-health
Waarde toevoegen voor patiënten, door zorg op afstand, zelfzorg, of dossierinzage.

Wat is er gerealiseerd?
  • Beveiligd mailen met ketenpartners;
  •  Invoering Huisartsmonitor (ondersteunt praktijkvoering).


Goto first page

2019 in cijfers

Fullscreen
De opbrengsten van HUS zijn met 6%  gegroeid. 
Deze opbrengsten bestonden grotendeels uit vergoedingen van zorgverzekeraars, ten behoeve van chronische zorgprogramma's.
De grootste uitgavenpost was dan ook flow through financiering van eerstelijns ketenpartners.

Het resultaat was licht positief, en het eigen vermogen is daarmee gegroeid tot 6,7% van de opbrengsten.
Streven is om dit eigen vermogen te laten groeien tot een buffer van 10% van de opbrengsten.
Klik hier voor de gedeponeerde jaarrekening.Close
Goto first page

2020 is geopend

Gezamenlijk contracteren van eerstelijns zorg in de steigers gaan zetten, via een regio-organisatie O&I.

Onze besturing klaarmaken voor de groei van onze activiteiten en financiën. 

Kwaliteitsslagen maken in onze chronische zorgprogramma's.

Optimaal gebruik maken van digitale hulpmiddelen in zorg aan patiënten en besturing van praktijken.

Heel veel plezier en energie krijgen van zinnig en zuinig werken!

Spoedzorg onder onze hoede nemen. En een strak plan voor noodsituaties ontwikkelen.
Dat we al in maart in stelling hebben gebracht  tegen corona.


Goto first page
Scroll down to continue Swipe to continue
Swipe to continue
Close
Overview
Scroll left
Chapter 2 Waar wij werken

Utrecht

Huisartsen in de praktijk

Chapter 3 Zorgprogramma's

Chronische zorg

Chapter 4 Spoedzorg

Spoedzorg

Chapter 5 Organisatie en Infrastructuur

Geintegreerde eerstelijns zorg

Chapter 6 Van de werkgroepen

HUS Academie

Zorg ICT en E-health

Chapter 7 2019 in cijfers

Jaarrekening

Chapter 8 2020 is geopend

Het jaar 2020 is geopend

Scroll right