Notice

This multimedia story format uses video and audio footage. Please make sure your speakers are turned on.

Use the mouse wheel or the arrow keys on your keyboard to navigate between pages.

Swipe to navigate between pages.

Let's go

HUS in2021

Logo https://husjaarverslag.pageflow.io/hus-in2021

Jaarverslag HUS 2021

Goto first page

Utrecht

Goto first page
Goto first page

HUS toekomstbestendig

Goto first page
Huisartsen Utrecht stad
De netto opbrengsten van HUS zijn met 7% gestegen tot 6,9 miljoen euro. Dit betreft merendeels vergoedingen van zorgverzekeraars voor chronische zorgprogramma's.

De totale uitgaven bedroegen 6,8 miljoen euro, waarvan 4,5 miljoen euro  bestemd was voor financiering van eerstelijns ketenpartners en 2,3 miljoen euro aan eigen kosten.

Het resultaat is 99.979 euro, waarmee het eigen vermogen is gegroeid tot 710.207 euro oftewel 10,3% van de jaaromzet.  

Klik hier (binnenkort) voor de gedeponeerde jaarrekening.

Spoedpost Utrecht stad
De netto opbrengsten zijn ruim 6,3 miljoen euro, de totale uitgaven zijn 6,3 miljoen euro. Het resultaat is 37.259 euro, waarmee het eigen vermogen aangroeit tot 209.413 euro. De reserve aanvaardbare kosten (RAK) is 185.970 oftewel 2,9% van de jaaromzet.

Klik hier (binnenkort) voor de gedeponeerde jaarrekening.   

Infographics
En klik hier voor een pdf van alle infographics uit dit jaarverslag.

Goto first page
Afgelopen jaar hebben we gebouwd aan de organisatie, het opstellen van plannen en maken van afspraken met de zorgverzekeraar. 
Dit jaar komt het aan op leveren en door ontwikkelen.

Daarbij komen we vast nog voor verrassingen te staan. Want in een wereld die op veel fronten ongewis is, worden plannen zomaar doorkruist. Zo werken onlangs gepensioneerde huisartsen inmiddels  keihard om in de jaarbeurs vluchtelingen op te vangen.  

Meer weten over HUS? Ga naar onze website en zie wat we allemaal mogelijk maken.
Goto first page

HUS in cijfers

Goto first page
Goto first page

Onze kernwaarden. Je timmert ze op een tegeltje en laat ze gladgepolijst glimmen aan de wand. Maar ze zijn leeg, want ze schuren niet. Pas in persoonlijke verhalen komen ze tot leven. Ik spreek Willem van der Kraan, huisarts aan het einde van zijn loopbaan over onze missie, “Aansluiten bij de werkelijke behoefte, zeker van mensen die kwetsbaar zijn of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.”  

Geen grote broek
Ik zie de missie als huisarts wat nauwer, je moet medisch goed zijn en de juiste diagnose stellen. Trek niet een te grote broek aan. Kwetsbaarheid los je niet zomaar op.
 
Kwetsbaarheid
Ik had een beginnende zeventiger met COPD in mijn praktijk. Een hele autonome man, creatief, een schrijver. Rookte als een schoorsteen, het hele huis stonk er naar. Hij had te weinig energie over om goed voor zichzelf te koken en te eten, zodat hij almaar vermagerde.
Het lastige was dat hij zelf de waarheid niet zo scherp zag. “Ik eet wel,” beweerde hij, maar in het hele huis was geen kruimel te bekennen.

Ik schakelde eerst thuiszorg en daarna het Buurtteam in, maar die kwamen terug met de mededeling dat de man geen hulpvraag had. Je bent er natuurlijk niet met een Hallo, wat kunnen we voor je doen. Je moet zo iemand leren kennen, koffie drinken, vertrouwen winnen.

Het dilemma is, respecteer je zo iemand en laat je hem naar de gallemiezen gaan. Laat je hem zich kapot hongeren en roken? Of accepteer je het niet? Normeer je. Ga je met vereende krachten aan de slag.
Tijdens een longaanval heb ik hem tegen zijn wil naar het ziekenhuis gestuurd. Daar was hij me achteraf dankbaar voor.
Daarna ben ik het twee jaar blijven proberen, ik werd steeds gefrustreerder en hij steeds bozer op mij. Uiteindelijk is hij met zachte dwang in een verpleeghuis beland. Ik had hem meer gegund.

Zelfredzaamheid is heel mooi, maar wanneer je ziek bent, ben je niet altijd zo zelfredzaam. Respect voor zelfredzaamheid is dan een soort lafheid, want je helpt een kwetsbaar iemand niet bij keuzes. Mijn dilemma rond kwetsbaarheid is, hoe ver gaat mijn bemoeizorg met respect voor de autonomie van een patiënt? Wanneer het om iemands gezondheid gaat denk ik het als dokter toch beter te weten. In een kwetsbare situatie kun je soms je eigen belang of behoefte niet goed inschatten. Wat is dan je werkelijke behoefte? Ik heb de verantwoordelijkheid om dat uit te leggen, maar soms ook voor iemand te beslissen.
Ik ben wel van het bemoeien, van het niet uit de weg gaan.
Maar, ik ben ook meerdere malen eindeloos met iemand bezig geweest wat uiteindelijk niets opleverde.  

Wilsbekwaam
Op een dag constateerde ik borstkanker bij een vrouw. Het was met het blote oog te zien. Maar ze wilde geen operatie. “Dat is dom,” zei ik, maar ze wilde niet. “Laten we dan in elk geval eerst een onderzoek doen,” probeerde ik nog. Maar ze wilde persé niet.
Ik heb haar met een psychiater laten praten die beaamde dat ze wilsbekwaam was en de situatie begreep. Dan is dat haar keuze en daar heb ik me bij neer te leggen.

En dan is er nog de Utrechtse grachtengordel die gewend is het leven zelf vorm te geven. Ze willen controle, zoals garanties over euthanasie. Net zoals hun maatschappelijk geslaagde leven met veel likes op facebook, moet ook hun sterven succesvol zijn. Maar het leven is grillig en die dood niet altijd maakbaar. Garanties zijn niet te geven.  

Zelfredzaam
Ik had ooit een oude man die steeds zijn katheter eruit trok. De enige oplossing was drie keer per dag te katheteriseren, zodat hij kon plassen. Maar Thuiszorg vond dat het buiten hun werkpakket viel. Toen heb ik de dochter maar in haar kracht gezet, die wilde het wel doen. Noem het zelfredzaamheid. Ik noem het armoe.
Goto first page
Close
I agree with being shown YouTube videos. More information
Optimale processen door gestandaardiseerd voorraadbeheer en korte looproutes - twee minuten.

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Goto first page
Close
I agree with being shown YouTube videos. More information
Hoe een crisis een overbelaste huisartsenpraktijk weer lucht geeft. De huisarts aan de balie en alles direct afhandelen levert gouden uurtjes op waarin de huisarts weer zelf aan het roer staat.

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Goto first page
In het afgelopen decennium zijn in de Utrechtse wijken sprankelende initiatieven ontstaan. We staan te popelen om die stadsbreed te adopteren.

Neem bijvoorbeeld Vallen Voorkomen, Krachtige basiszorg, Welzijn op recept, Stoppen met Roken, de Slaapcoalitie, kinderen met overgewicht in Zuid, of jeugdgezondheidszorg in Oost en West.

Goto first page

Goto first page
Goto first page
Goto first page
Goto first page

Digitale versnellingsgelden
Afgelopen jaar is druk gewerkt aan het plan HUS in de hoogste versnelling dat door de zorgverzekeraar is gehonoreerd. 

De belangrijkste projecten zijn:
  • Op1lijn, gegevensuitwisseling tussen professionals.
  • Digifit, digitale vaardigheden in de praktijk.
  • Centraal ondersteuningspunt voor ICT.

OPEN
Vrijwel alle (92%) deelnemende praktijken zijn afgelopen jaar aangesloten op een patiënten portaal, waarna de kinderziektes eruit zijn gehaald.
De aandacht verschuift nu naar intensivering van het gebruik van het portaal. Inmiddels heeft 20% van de patiënten een kijkje genomen.
Goto first page
Goto first page
Afgelopen jaar  draaiden we onze hand niet meer om voor online scholingen. Bij trainingen rond etenstijd bezorgden we zelfs ravioli aan huis.

Toen de pandemie luwde, begonnen we weer met live nascholingen die gretig aftrek vonden. 

Inhoudelijk zette de Academie haar eerste stappen om naast scholingen voor huisartsen, POH en assistenten ook multidisciplinaire trainingen over de volle breedte van de eerstelijn te verzorgen.

Goto first page
Goto first page

Goto first page

Goto first page

Close
Afgelopen jaar hebben we de organisatie in de steigers gezet.

Concreet betekende dat; de bemensing op peil krijgen, indraaien met een overleg waaraan alle wijken en disciplines deelnemen, statuten en reglementen formuleren, een regioplan maken, onderhandelen met Zilveren Kruis over de financiering en themagroepen opzetten (voor chronische zorg, ouderen, jeugd, GGZ, juiste zorg op de juiste plek, krachtige basiszorg, leefstijl, duurzaamheid en digitale samenwerking).

En tot slot een aparte B.V. oprichten onder de vleugels van HUS.


I agree with being shown YouTube videos. More information
Bekijk hoe Barend de zorg uit de steigers haalt.

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Goto first page
Goto first page
Close
Afgelopen jaar waren we druk doende om de organisatie gestalte te geven. Begin dit jaar werd het tijd om onze identiteit wereldkundig te maken.
We kozen voor een naam die in één oogopslag duidelijk maakt waar we voor staan. Ontdek hier wie wij zijn.  
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Goto first page

Goto first page

Close
De grootste uitdaging in 2021 was het openhouden van de spoedpost. COVID, het landelijk tekort aan triagisten en een enorme toename van telefoontjes van patiënten lieten de druk fors oplopen.

Iedereen zette zich in om de post open te houden.
Zelfs het huisartsen rampenopvangplan werd  geactiveerd. 
En het lukte!
I agree with being shown YouTube videos. More information

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Goto first page
Goto first page

Organisatie

Een driekoppig bestuur, bestaande uit Nanja Danhof (voorzitter), Karin Kluitmans (penningsmeester) en Sanneke Molthof loodste onze leden in dit tweede coronajaar door een reeks zoom-meetings.

Naast medisch inhoudelijke onderwerpen, werd ook de besturing van HUS onderhanden genomen. 

Goto first page
Geert Philipsen (algemeen directeur, links) en Gerard Hoogvliet (medisch directeur, midden) gaven afgelopen jaar leiding aan een snel groeiend team.

Veel aandacht ging uit naar het professioneel organiseren van de activiteiten. Zodat huisartsen zich niet om de dagelijkse beslommeringen en bijbehorende verantwoordelijkheden hoeven te bekommeren, maar wel de regie in handen houden.  

Op onze website staat onze nieuwe organisatie beschreven.

Drie doelstellingen stonden centraal:
  • Inrichten van een professionele organisatie 
  • Betere kwaliteit van zorg
  • Doelmatigheid
Goto first page
Afgelopen najaar zochten en vonden we drie leden die hun sporen in de zorg ruimschoots hebben verdiend (op foto vlnr); Ruben Baumgarten, Ella Kalsbeek (voorzitter) en Sander Gerritsen.

In december maakten we de benoeming wereldkundig.

Onze Raad van Commissarissen zet haar kennis, kunde en netwerk in om de eerstelijnszorg en in het bijzonder de huisartsenzorg in Utrecht te versterken.
Goto first page

Scroll down to continue Swipe to continue
Swipe to continue